Kategorie

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poslední aktualizace: 14. února 2024

ČLÁNEK 1 – VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 

Chceme, abyste si byli vědomi, jaké osobní údaje shromažďujeme, používáme a uchováváme. 

Naše zásady ochrany osobních údajů upravují podmínky využívání Webových stránek (alvla.cz, dále jen Webové stránky)

a všeobecná pravidla pro zpracování osobních údajů Uživatele Majitelem stránek.

 

KAŽDÝ UŽIVATEL BY SI MĚL TYTO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PEČLIVĚ PROSTUDOVAT. POUŽÍVÁNÍM WEBOVÝCH STRÁNEK POTVRZUJETE, ŽE SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. POKUD NESOUHLASÍTE S TĚMITO ZÁSADAMI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ NEBO S JAKOUKOLI JEJICH ČÁSTÍ, MĚLI BYSTE TYTO WEBOVÉ STRÁNKY OPUSTIT A PŘESTAT JE VYUŽÍVAT.

 

 

ČLÁNEK 2 – VYMEZENÍ POJMŮ

 

2.1 V těchto Zásadách ochrany osobních je níže v článku „Vymezení pojmů“ vysvětlen význam následujících pojmů:

2.1.1 „Webové stránky“ jsou internetové stránky umístěné na adrese alvla.cz a/nebo všechny jejich subdomény. Webové stránky poskytují Uživatelům možnost získat informace o výrobcích a službách, které nabízíme.

2.1.2 „Uživatel“ („Uživatelé„) je osoba, která používá Webové stránky a/nebo má jiný přístup k funkcím webových stránek.

2.1.3 „Osobní identifikační údaje“ (dále „Osobní údaje“ nebo „Osobní informace„) je jakákoliv informace, která je přímo spojena s konkrétní osobou a může být použita k identifikaci této osoby (včetně údajů o vašich aktivitách, jako jsou informace o vašem používání Webových stránek, pokud jsou přímo spojeny s osobními identifikačními údaji, včetně informací shromažďovaných automaticky). Informace, které byly anonymizovány způsobem, který neumožňuje identifikaci konkrétního Uživatele, nepovažujeme za Osobní údaje.

2.1.4. „Správce“ je osoba, která určuje účel a způsob zpracování osobních údajů.

2.1.5. „Zpracovatelem“ se rozumí osoba, která zpracovává osobní údaje jménem Správce.

2.1.6. „Vlastník“ („Majitel webových stránek„) nebo „my„, („nás„, „naše„) označuje právnickou osobu Alvla s.r.o. (K zahrádkám 2605/5, Praha 13, PSČ 155 00, Česká republika), která má výhradní práva k Webovým stránkám.

2.1.6.1 Majitel Webových stránek je zároveň osobou, která určuje účely a způsoby zpracování osobních údajů a provádí zpracování osobních údajů. Majitel Webových stránek je tedy Správcem a Zpracovatelem ve smyslu odstavců 2.1.4. a 2.1.5. těchto Zásad ochrany osobních údajů. Může však existovat další subjekt (subjekty), který zpracovává osobní údaje jménem Majitele stránek.

2.2 Jiné názvy a pojmy použité v těchto Zásadách by měly být interpretovány v souladu s Podmínkami používání (pokud existují), není-li v těchto Zásadách ochrany osobních údajů stanoveno jinak.

 

ČLÁNEK 3 – INFORMACE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME A ZPRACOVÁVÁME

 

3.1. UŽIVATEL TÍMTO VYJADŘUJE SVŮJ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM SVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ UVEDENÝCH V KAPITOLE 3 TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY UVEDENÉ V ČLÁNKU 4 TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

3.2. Technické (softwarové) prostředky našich Webových stránek mohou shromažďovat tyto osobní údaje: jméno, e-mail a kontaktní telefonní číslo. Pro zajištění všech funkcí webových stránek, zpracováváme rovněž údaje, jako je historie aktivních relací Uživatele v Informačním systému Webových stránek.

3.3 Uživatel („Vy“) tímto vyjadřuje svůj souhlas, prohlašuje a ručí, že veškeré údaje, které nám poskytl, jsou platné, aktuální, úplné a přesné.

3.4 Zároveň shromažďujeme a uchováváme takové informace, jako jsou např: Požadavky uživatelů týkající se podpory Webových stránek, souvisejících služeb a ostatních záležitostí. Tyto požadavky mohou být zpracovávány prostřednictvím našich oficiálních komunikačních kanálů uvedených na Webových stránkách (e-mail, příchozí telefonní hovory).

3.5 Údaje shromážďovné od všech uživatelů. Při provozování Webových stránek shromažďujeme údaje a používáme informace, které nám poskytnete a které nám odešlete prostřednictvím vašeho počítače, mobilního telefonu nebo jiného přístupového zařízení, které může obsahovat vaši IP adresu, včetně informací o zařízení, mimo jiné i identifikátor, název a typ, operační systém, informace o mobilní síti a standardní informace z webových protokolů, jako je typ prohlížeče a stránky, které jste na našich Webových stránkách navštívili. Vy (jako uživatel) dáváte dobrovolný a nepochybný souhlas se shromažďováním a zpracováním uvedených údajů a s jejich předáváním třetím stranám za účelem zajištění fungování Webových stránek a jejich řádného provozu.

3.6 Soubory cookies a obdobné technologie. Jakmile otevřete Webové stránky a/nebo začnete využívat naše služby, můžeme my (nebo Google Analytics či podobný poskytovatel služeb naším jménem) umístit do vašeho počítače nebo jiného zařízení malé datové soubory zvané „cookies“. Tyto technologie používáme k tomu, abychom vás rozpoznali jako našeho uživatele; upravovali naše Webové stránky a reklamu; měřili efektivitu reklamních kampaní a shromažďovali informace o vašem počítači nebo jiném přístupovém zařízení, abychom snížili riziko, pomohli předcházet podvodům a zvýšili důvěru a bezpečnost.

3.6.1 Většina prohlížečů je původně nastavena na přijímání souborů cookies. Používání souborů cookies můžete spravovat  v nastavení vašeho internetového prohlížeče. Abyste se dozvěděli více o tom, jak spravovat soubory cookies, případně abyste si mohli změnit nastavení prohlížeče tak, že odmítnete všechny soubory cookies, podívejte se do návodu k použití vašeho prohlížeče, do sekce „Nápověda“ nebo do obdobného zdroje. Může také v nastavení vašeho prohlížeče uvést, že chcete být informováni o odesílání souborů cookies. Pokud však soubory cookies odmítnete, některé stránky na našich Webových stránkách se nemusí zobrazovat správně a/nebo některé funkce mohou být narušeny. Máte-li jakékoli dotazy týkající se zásad odmítnutí souborů cookies, obraťte se na dodavatele nebo výrobce vašeho prohlížeče.

3.6.2 Typy a účel použití „souborů cookies“, které používáme:

CONSENT

Slouží k určení, zda návštěvník webových stránek přijal marketingovou kategorii uvedenou v banneru cookies. Tento soubor cookies je nezbytný k tomu, aby webové stránky splňovaly požadavky GDPR.

SOCS

Soubory cookies společnosti Google se používají k ukládání uživatelských preferencí a k personalizaci reklamy.

AEC

Bezpečnostní soubor cookies společnosti Google se používá k autentizaci návštěvníků, ochraně jejich údajů a zabránení zneužití jejich přihlašovacích údajů.

NID

Tyto soubory cookies používá společnost Google k ukládání uživatelských preferencí a informací při prohlížení souvisejících stránek Google.

_ga_********

Tento soubor cookies ukládá unikátní identifikátor návštěvníka internetových stránek a monitoruje, jak návštěvník tyto stránky využívá. Tyto údaje se používají ke statistickým účelům. Předávání údajů třetím stranám. Google LLC je certifikována podle Privacy Shield, což znamená, že vaše práva jako poskytovatele údajů jsou garantována.

_gat_gtag_UA_***

Tento soubor cookies ukládá unikátní identifikátor návštěvníka internetových stránek a monitoruje, jak návštěvník tyto stránky využívá. Tyto údaje se používají ke statistickým účelům. Předávání údajů třetím stranám. Google LLC je certifikována podle Privacy Shield, což znamená, že vaše práva jako poskytovatele údajů jsou garantována.

_gid

Tento soubor cookies používá služba Google Analytics za účelem monitorování unikátních uživatelů a jejich interakcí s webem.

YSC

YouTube používá YSC k zapamatování uživatelských vstupů a přiřazení akcí uživatele.

PREF

YouTube používá soubor cookies „PREF“ k ukládání informací, např. uživatelem preferovaná konfigurace stránky a předvolby přehrávání, jako je automatické přehrávání, náhodné přehrávání obsahu a velikost přehrávače.

__Secure-YEC

Bezpečnostní soubor cookie společnosti Google slouží k ověření návštěvníků, ochraně jejich údajů a zabránění zneužití jejich přihlašovacích údajů.

PHPSESSID

Soubor cookie PHPSESSID umožňuje této webové stránce ukládat serializovaná stavová data. Používá se k vytvoření relace uživatele a předávání stavových dat prostřednictvím dočasného souboru cookie, který se běžně označuje jako soubor cookie relace.

qtrans_front_language

Tento soubor cookie se používá k uložení jazykových preferencí. 

ar_debug

Tento soubor cookie používá společnost DoubleClick za účelem optimalizace reklamy.

 

 

KAPITOLA 4 – ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

4.1 Vaše osobní údaje používáme pouze pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Vaše osobní údaje používáme pro:

– správu našich Webových stránek a/nebo poskytování služeb;

– přizpůsobení našich Webových stránek Vašim potřebám;

– zasílání technických oznámení, informací o podpoře a administrativních sdělení;

– oznámení o produktech, službách, reklamních akcích, událostech a dalších novinkách a informacích, které by vás dle našeho názoru mohly zajímat;

– monitorování a analýza trendů, používání a aktivity týkající se našich Webových stránek a/nebo služeb;

– poskytování statistických informací o našich Uživatelích třetím stranám (tyto třetí strany však nebudou moci na základě těchto informací identifikovat žádného jednotlivého Uživatele).

KAPITOLA 5 – OCHRANA A UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

5.1 Vlastník Webových stránek vynaloží maximální úsilí a přijme veškerá opatření vyžadovaná platnými právními předpisy, aby všechny vaše Osobní údaje zůstaly důvěrné, mimo jiné prostřednictvím firewallů a šifrování dat, kontroly fyzického přístupu do našich center pro zpracování dat, jakož i kontroly oprávnění k přístupu k informacím (které jsou navrženy v souladu s platnými právními předpisy a normami), povolení přístupu k osobním údajům pouze těm zaměstnancům nebo dodavatelům, kteří jsou k tomu potřební pro výkon své práce, a povolení přístupu k osobním údajům pouze těm zaměstnancům nebo dodavatelům, kteří to potřebují pro vykonávání své práce nebo svých služebních povinností.

5.2 Osobní údaje našich uživatelů jsou ukládány a zpracovávány na serverech v České republice. Osobní údaje však mohou být dočasně uloženy a zpracovávány i v jiných jurisdikcích

5.3 Vyhrazujeme si právo ukládat, zpracovávat a předávat Vaše osobní údaje na našich serverech v různých jurisdikcích, kde se nacházejí naše zařízení a/nebo naši poskytovatelé služeb. Mohou je také zpracovávat zaměstnanci pracující pro nás a/nebo pro některého z našich poskytovatelů služeb. Tento personál se může podílet na poskytování našich služeb a/nebo zpracování Vašich údajů a/nebo poskytování podpůrných služeb. Poskytnutím svých osobních údajů dáváte souhlas s takovým předáváním, uchováváním nebo zpracováním. Přijmeme veškerá rozumně nezbytná opatření, abychom zajistili, že s Vašimi osobními údaji bude nakládáno bezpečně v souladu s těmito Zásadami.

KAPITOLA 6 – TŘETÍ STRANY

 

6.1 Vaše osobní údaje můžeme sdílet s:

  • smluvními poskytovateli služeb, kteří nám pomáhají při provádění určitých transakcí;
  • našimi bankovními partnery a systémy zpracování plateb;
  • orgány činnými v trestním řízení, státními úředníky nebo jinými třetími stranami, pokud jsme k tomu nuceni na základě předvolání, soudního příkazu nebo podobného právního postupu; nebo pokud se v dobré víře domníváme, že zveřejnění osobních údajů je nezbytné k zabránění fyzické nebo finanční újmě, k nahlášení podezření na nezákonnou činnost nebo k vyšetřování porušení jakýchkoli našich zásad.
  • našimi smluvními partnery nebo partnery zabývajícími se zpracováním osobních údajů, které jsme najali nebo kteří s námi spolupracují a jejichž služby jsou pro nás z praktického hlediska nezbytné.

 

 

KAPITOLA 7 – INTEGRACE SLUŽEB TŘETÍCH STRAN A ODKAZY NA JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY

 

7.1 Naše Webové stránky mohou čas od času obsahovat odkazy na webové stránky a/nebo mobilní aplikace našich partnerských sítí, reklamních poskytovatelů a partnerských subjektů (mimo jiné i na webové stránky, na kterých je umístěna reklama na webové stránky). Pokud kliknete na odkaz na některou z těchto webových stránek a/nebo mobilních aplikací, mějte prosím na paměti, že tyto webové stránky a veškeré služby, které mohou být skrze ně přístupné, mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů a my nepřebíráme žádnou odpovědnost nebo závazky za tyto zásady ani za jakékoli osobní údaje, které mohou být shromažďovány prostřednictvím těchto webových stránek nebo služeb, jako jsou kontaktní údaje a údaje o poloze. Než na tyto webové stránky odešlete jakékoli osobní údaje nebo začnete tyto služby používat, seznamte se prosím s těmito pravidly.

 

KAPITOLA 8 – UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

 

8.1. V souladu s platnými právními předpisy a v případě nutnosti poskytovat služby našim Uživatelům můžeme uchovávat jejich Osobní údaje. Tento požadavek je nezbytný pro dodržení zákonných povinností a k řešení případných sporů. Vaše Osobní údaje můžeme uchovávat po dobu, kdy je váš účet aktivní. Kromě toho mohou být Vaše osobní údaje uchovávány déle než je výše uvedená doba, pro případ, že bychom potřebovali mít relevantní informace, abychom mohli reagovat na případné problémy, které mohou nastat později.

 

KAPITOLA 9 – BEZPEČNOST

 

9.1. K ochraně vámi poskytnutých Osobních údajů před jejich ztrátou, zneužitím, zveřejněním, pozměněním a zničením používáme příslušná elektronická a procesní ochranná opatření.

9.2 MĚJTE NA PAMĚTI, ŽE PŘENOS DAT NEBO INFORMACÍ (VČETNĚ E-MAILOVÝCH ZPRÁV) PŘES INTERNET NEBO JINÉ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SÍTĚ NENÍ STOPROCENTNĚ BEZPEČNÝ.

 

KAPITOLA 10 – AKTUALIZACE A ZMĚNY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

10.1 Vyhrazujeme si právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit nebo doplnit. Tyto Zásady ochrany osobních údajů byste měli často kontrolovat. Pokud budete tyto Webové stránky nadále používat, znamená to, že s těmito změnami a aktualizacemi souhlasíte.

 

KAPITOLA 11 – VAŠE PRÁVA JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

 

11.1 Jako subjekt osobních údajů máte podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 práva, včetně práva na:

  • přístup, aktualizaci nebo výmaz informací, které o vás uchováváme;
  • opravu informací, které o vás uchováváme, pokud jsou nepřesné nebo neúplné; 
  • vznesení námitky proti zpracování vašich osobních údajů;
  • omezení zpracování vašich osobních údajů;
  • předávání údajů. Máte právo obdržet kopii svých osobních údajů ve strukturované tištěné podobě;
  • odvolání souhlasu. Máte také právo svůj souhlas kdykoliv zrušit.

 

Máte také právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů na naše shromažďování a používání vašich osobních údajů. Pro více informací se obraťte na místní úřad pro ochranu osobních údajů v Evropském hospodářském prostoru (EHP). Doporučujeme vám, abyste se na nás obraceli se všemi svými dotazy a žádostmi v zákonem povoleném rozsahu, a my vám na ně neprodleně odpovíme.

 

11.2 Vyjadřujete souhlas s tím, že způsob, kterým uplatňujete svá práva, podléhá podmínkám těchto Zásad ochrany osobních údajů. V následujících odstavcích (11.3. a 11.4.) je uveden způsob, jak lze uplatnit některá vaše práva podle ustanovení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 

11.3. PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, abyste si mohli prohlédnout to, co uchováváme, a mohli provést úpravy svých osobních údajů. O přístup k informacím nebo o provedení oprav nás můžete požádat písemně na e-mailové adrese uvedené níže v části „Kontaktní údaje“. Pokud informace nebudou dostupné nebo budou změněny, budeme vás informovat o důvodech. Vezměte prosím na vědomí, že před odpovědí na takovou žádost vás můžeme požádat o potvrzení vaší totožnosti.

 

11.4 ODSTRANĚNÍ ÚDAJŮ

Jak odstranit vaše osobní údaje? Máte právo požádat o vymazání osobních údajů zasláním e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou níže v části Kontaktní údaje. Berte prosím na vědomí, že bez některých požadovaných údajů nejsme schopni poskytovat naše služby.

 

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete také kdykoli zrušit. Pokud odvoláte svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů, nemáme žádný zákonný důvod k dalšímu zpracování vašich údajů, a vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat. Pokud máme zákonný důvod ke zpracování vašich údajů, jsme oprávněni osobní údaje nadále používat v rozsahu povoleném zákonem.

 

Vezměte prosím na vědomí, že si můžeme ponechat některé nebo všechny údaje Uživatele a vymazat je až později, kdy budou splněny všechny možné požadavky související s osobními údaji Uživatelů (např. v souvislosti s poskytováním služeb, ochranou před zneužitím, plněním jakýchkoli právních povinností, řešením sporů, plněním smlouvy atd.). V případě, že smažeme jakýkoli uživatelský obsah, včetně osobních údajů, bude tento obsah odstraněn z aktivní databáze, ale může zůstat v našem archivu. Tato archivovaná verze není v žádném případě a za žádných okolností určena k použití jako záloha a není k dispozici žádnému uživateli.

 

 

KAPITOLA 12 – KONTAKTNÍ ÚDAJE

 

12.1 Pokud máte jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, obrát’te se na nás na níže uvedených kontaktních údajích:

 

Alvla s.r.o.

K zahrádkám 2605/5 Praha 13 PSČ 155 00 Česká republika

alvla@seznam.cz

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

 

Zeptejte se na produkt
×
Poslat
Zanechte zpětnou vazbu
×
Poslat